گشنیز همدان یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. گشنیز همدان یکتا بذر
یکتا بذرHAMEDAN
بلوغ50 تا 60 روز
شکلبرگ پنجه‌ای
زمان برداشت توصیه شدهتمام فصول بسته به اقلیم آب و هوایی
رنگسبز براق
مقاومت در برابر بیماری‌هامناسب
سایر خصوصیاتمقاوم به سرما

سایر محصولات مرتبط