شرکت کوندور سید آمریکا

condor

شرکت کوندور سید یکی از شرکت­های باسابقه و قدیمی در تولید بذرهای هیبریدی و OP در ایالات متحده آمریکا است. فعالیت­های تولیدی این شرکت در ایالات مختلف آمریکا و کانادا می­باشد. قریب به 4 سال است که شرکت یکتا بذر با شرکت کوندور سید دارای روابط انحصاری تجاری می­باشد.