بذر امامی شرکت یکتا بذر

برند بذر امامی

Emami

برند بذر امامی یکی از برندهای شرکت یکتا بذر می باشد که نزدیک به 10 سال است فعالیت خود را آغاز کرده است. این برند با توجه به نیاز بازار ایران و درخواست همکاران این شرکت تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است

بذر های شرکت بذر امامی