بذر پاسارگاد

برند بذر پاسارگاد

pasargad

برند بذر پاسارگاد یکی از برندهای شرکت یکتا بذر می باشد که نزدیک به 15 سال است فعالیت خود را آغاز کرده است. در ابتدای کار این برند برای محصولات صادراتی شرکت یکتا بذر مورد استفاده قرار می گرفت ولی با توجه به درخواست های متعدد این محصولات این برند برای کشاورزان داخلی نیز عرضه گردید

بذر های شرکت پاسارگاد

انواع بذر پاسارگاد

بذر سبزیجات پاسارگاد

بذر صیفی جات پاسارگاد