امور نمایندگی

Agents

امور نمایندگی یکتا بذر، هدفمند و با مشاوره کارشناسان زبده آماده پذیرش نمایندگان است. شرکت یکتا بذر بالغ بر 380 نمایندگی در داخل ایران و 7 نمایندگی در خارج از ایران را دارا می باشد. شرایط اعطای نمایندگی در داخل و خارج از ایران در فایل پیوست ذکر شده است. در صورتی که شهر محل سکونت شخص فاقد نمایندگی می باشد و یا نمایندگی این شرکت ارقام مد نظر شخص را ارائه نمی کند، شخص می تواند با توجه به شرایط ذکر شده در فایل مذکور اقدام به اخذ نمایندگی کلی و یا نمایندگی محصولات ارائه نشده توسط نماینده موجود را نماید. برای اخذ نمایندگی از طریق راه های ارتباطی در قسمت تماس با ما اقدام نمایید