خدمات شرکت یکتا بذر

services

خدمات شرکت یکتا بذر پیرامون تولید و سفارش انواع بذر به قرار ذیل است:

– ارائه و فروش انواع بذور سبزی و صیفی ایرانی و خارجی
– مشاوره جهت خرید و انجام امور کشاورزی
– فرآوری بذور ارائه شده توسط دست اندرکاران در خط تولید مجهز شرکت یکتا بذر
– ثبت سفارش ارقام خاص مد نظر نمایندگی های داخلی
– تولید سفارش شرکت ها و نمایندگی های خارجی در داخل کشور