شرکت پنگ چین

pangs

شرکت پنگ یکی از شرکت­های مطرح و باسابقه در تولید بذرهای هیبریدی و OP در کشور چین می­باشد. فعالیت این شرکت در حوضه چین، آسیا، اوقیانوسیه و اروپا بوده و دارای دستاوردهای قابل توجهی در زمینه تولید بذر می­باشد. قریب به 12 سال است که شرکت یکتا بذر با شرکت پنگ دارای روابط انحصاری تجاری می­باشد.

بذر های شرکت پنگ چین