شرکت انسم ایتالیا

ansemc

شرکت انسم یکی از شرکت­های باسابقه و قدیمی در تولید بذرهای هیبریدی و OP در کشور ایتالیا است. فعالیت این شرکت در حوضه اروپا بوده و دارای دستاوردهای قابل توجهی در زمینه تولید بذر می­باشد. قریب به 12 سال است که شرکت یکتا بذر با شرکت انسم دارای روابط انحصاری تجاری می­باشد.

بذر های شرکت انسم ایتالیا