اهداف شرکت یکتا بذر

Target

دستیابی به اهداف شرکت یکتا بذر برای گسترش فعالیت‌ها در صنعت بذر کشور، از مهمترین برنامه‌های این شرکت است.  موارد زیر از جمله این اهداف است:

1- ارتقا کیفیت محصولات و حفظ اعتماد بوجود آمده

2- بومی سازی نهاده های کشاورزی

3- توسعه صادرات و ورود به بازارهای دورتر اروپایی و آمریکایی

4- رسیدن به فناوری‌های نو در زمینه تولید بذور کشاورزی