دستاورد‌های شرکت یکتا بذر

achievement

دستاورد‌های شرکت یکتا بذر، طی سال‌های متمادی:

1- ارائه بذور با کیفیت داخلی و خارجی به کشاورزان در ایران

2- اعتماد سازی بین کشاورزان و دست‌اندرکاران کشاورزی به عنوان برند برتر کشور در ارائه خدمات کشاورزی

3- اعتماد سازی و اخذ نمایندگی شرکت‌های معتبر جهانی

4- توجه و ایجاد ارتباط موثر بین صنعت بذر و مراکز تحقیقات کشاورزی کشور

5- تاسیس و ایجاد مراکز تولیدی کشاورزی در کشور.