بذر لوبیا چیتی پا بلند درود یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر لوبیا چیتی پا بلند درود یکتا بذر

لوبیا

یکتا بذرDOROUD – 4803
بلوغنیمه دیررس
اندازه قلاف13 – 15 سانتی متر
سطح مقطع قلافنیمه کروی و متمایل به تخت
رنگ قلافقرمز مایل به صورتی و سفید
رنگ بذرقرمز و سفید
ویژگی‌هاپا بلند
مناسب برای هوای معتدل  – مقاوم به گرما و هوای شرجی
مناسب برای فرآوری و کنسرو

قیمت بذر لوبیا چیتی پا بلند درود – یکتا بذر

خرید بذر لوبیا چیتی پا بلند درود – یکتا بذر