بذر شوید صحرا یکتا بذر 1602

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر شوید صحرا یکتا بذر 1602

بذر شوید صحرا یکتا بذر 1602

یکتا بذرSAHRA
بلوغحدودا 50 تا 60
شکل برگپنجه‌ای سوزنی
رنگ برگسبز مایل به تیره
ویژگی هامناسب برای هوای معتدل – زودرس
بهترین زمان کاشتاوایل پاییز

قیمت بذر شوید صحرا یکتا بذر 1602

بهترین بذر شوید بذر شوید صحرا یکتا بذر