بذر شوید کویر 54 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر شوید کویر 54 یکتا بذر

قیمت بذر شوید کویر 54 یکتا بذر

یکتا بذرKAVIR – 54
بلوغحدودا 50 تا 60
شکل برگپنجه‌ای سوزنی
رنگ برگسبز مایل به تیره
ویژگی هامقاوم به گرما – زودرس
بهترین زمان کاشتاواخر بهار و تابستان

قیمت بذر شوید کویر 54 یکتا بذر

خرید بذر شوید کویر 54 یکتا بذر