شنبلیله روشن 55 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. شنبلیله روشن 55 یکتا بذر

شنبلیله روشن 55 یکتا بذر

یکتا بذرROSHAN – 55
بلوغحدودا 45 تا 50
شکل برگسبز بند انگشتی گرد
رنگ برگسبز تیره
ویژگی هاسازگاری بالا

قیمت بذر شنبلیله روشن 55 یکتا بذر

خرید بذر شنبلیله یکتا بذر