بذر شنبلیله

بذر شنبلیله

shanbalile

انواع بذر شنبلیله

شنبلیله
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 30 کیلوگرمیروشن – 55ROSHAN – 55
2یکتا بذرپاکت 30 کیلوگرمیسمنان – 1502SEMNAN – 1502
3بذر امامیپاکت 15 کیلوگرمیروشن – 55ROSHAN – 55
4بذر امامیپاکت 15 کیلوگرمیسمنان – 1502SEMNAN – 1502
5یکتا بذرقوطی 500 گرمیروشن – 55ROSHAN – 55
6یکتا بذرقوطی 500 گرمیسمنان – 1502SEMNAN – 1502
7بذر پاسارگادپاکت 10 کیلوگرمیروشن – 55ROSHAN – 55
8بذر پاسارگادپاکت 10 کیلوگرمیسمنان – 1502SEMNAN – 1502
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 357 – 101 – 215 – 20500 – 700

قیمت بذر شنبلیله

خرید بذر شنبلیله

انواع بذر شنبلیله ایرانی و خارجی