بذر ریحان سبز یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر ریحان سبز یکتا بذر

بذر ریحان سبز یکتا بذر

یکتا بذرNational GREEN
بلوغحدودا 35 تا 50 روز
ارتفاع گیاه20 الی 40 سانتی متر
رنگ میوهسبز
ویژگی هامعطر – مقاوم به گرما

قیمت و خرید بذر ریحان سبز یکتا بذر

بذر ریحان سبز یکتا بذر