بذر ریحان

بذر ریحان

Basil

انواع بذر ریحان

ریحان (Basil)
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 25 کیلوییریحان سبزNational GREEN
2بذر امامیپاکت 10 کیلوییریحان بنفشNational PURPLE
3بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیریحان سبزNational GREEN
4بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیریحان بنفشNational PURPLE
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
20 – 4010 – 1220 – 3030 – 350.50.50.5 – 1 خطی 8 – 10 غرقابی700 – 800

قیمت بذر ریحان

خرید بذر ریحان

انواع بذر ریحان سبز و بنفش