بذر تره شادگان یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر تره شادگان یکتا بذر
بذر تره یکتا بذرSHADEGAN – 56
بلوغحدودا 60 تا 75 روز
عرض برگحدود2 تا 5/2 سانتی‌متر
محیط کاشتباز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار فصل

خرید و قیمت بذر تره شادگان یکتا بذر

بذر تره با کیفیت

بذر تره شادگان یکتا بذر