بذر تره

بذر تره

tare

انواع بذر تره

تره
برندبسته‌بندینوعتنوع
1یکتا بذر بذر پاسارگادپاکت 20 کیلوگرمی پاکت 10 کیلوگرمیامامیمن را دوست داشته باش
2یکتا بذر بذر پاسارگادپاکت 20 کیلوگرمی پاکت 10 کیلوگرمیایرانیایران
3یکتا بذر بذر پاسارگادپاکت 20 کیلوگرمی پاکت 10 کیلوگرمیتره شادگان – 56شادگان – 56
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10-3510-150.520-30100 – 120

بذر تره ایرانی

 

بذر تره

قیمت بذر تره

خرید بذر تره

نحوه کاشت بذر تره