بذر اسفناج ویروفلای 694 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. اسفناج
  3. بذر اسفناج ویروفلای 694 یکتا بذر

بذر اسفناج ویروفلای

یکتا بذر ( ایران )Viroflay – 694
رنگ برگسبز تیره
ارتفاع بوتهکوتاه
زمان کاشت توصیه شدهتابستان و اوایل پاییز
زمان برداشت توصیه شدهاوایل بهار
مقاومت در برابر آب و هوامقاومت مناسب نسبت به تمام آب و هواها – مقاومت بالا در سرما

بذر اسفناج ویروفلای 694 یکتا بذر

بذر اسفناج ویروفلا یکتا بذر