انواع بذر اسفناج ایرانی و خارجی

بذر اسفناج

spinach
اسفناج
برندبسته‌بندینوع Variety
1یکتا بذر ( ایران )پاکت 20 کیلوگرمیوینتر جاینتWINTER GIANT
2راین ( آمریکا )پاکت 10 کیلوگرمیاورینتال پرایدOriental Pride
3بذر پاسارگاد ( ایران )قوطی 500 گرمیوینتر جاینتWINTER GIANT
4بذر امامی ( ایران )پاکت 10 کیلوگرمیبرود لیف ریBROAD LEAF REY
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک

(درجه سانتی‌گراد)

مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 3010 -152 – 1020 – 30225 – 3090 – 100

  انواع بذر اسفناج

خرید بذر اسفناج ایرانی و خارجی

رضایت کشاورز کازرونی از بذر اسفناج یکتا بذر