بذر لوبیا چیتی درود – 4803 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر لوبیا چیتی درود – 4803 بذر امامی

لوبیا

بذر امامیDOROUD – 4803
بلوغمیان رس– 82 روز
اندازه قلاف13 – 15 سانتی متر
سطح مقطع قلافنیمه کروی و متمایل به تخت
رنگ قلافقرمز مایل به صورتی و سفید
رنگ بذرقرمز و سفید
ویژگی‌هاپا کوتاه
مناسب برای هوای معتدل  – مقاوم به گرما و هوای شرجی
مناسب برای فرآوری و کنسرو

قیمت بذر لوبیا چیتی درود امامی

خرید بذر لوبیا چیتی درود امامی