بذر گشنیز نهاوند بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر گشنیز نهاوند بذر امامی

بذر گشنیز نهاوند بذر امامی

یکتا بذر- بذر امامیNAHAVAND
بلوغ50 تا 60 روز
شکلبرگ پنجه‌ای
زمان برداشت توصیه شدهتمام فصول بسته به اقلیم آب و هوایی
رنگسبز براق
مقاومت در برابر بیماری‌هامناسب
سایر خصوصیاتمناسب مناطق معتدل

قیمت بذر گشنیز نهاوند امامی

خرید تخم بذر گشنیز نهاوند امامی

قیمت تخم گشنیز نهاوند