گشنیز همدان بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. گشنیز همدان بذر امامی
یکتا بذر- بذر امامیHAMEDAN
بلوغ50 تا 60 روز
شکلبرگ پنجه‌ای
زمان برداشت توصیه شدهتمام فصول بسته به اقلیم آب و هوایی
رنگسبز براق
مقاومت در برابر بیماری‌هامناسب
سایر خصوصیاتمقاوم به سرما

سایر محصولات مرتبط