پیاز وایت اسپانیش رینگ مستر کوندور سید

onion
  1. خانه
  2. پیاز
  3. پیاز وایت اسپانیش رینگ مستر کوندور سید
کوندور سید:WHITE SWEET SPANISH RINGMASTER
بلوغنسبتا دیر رس
رنگ محصولسفید
شکلتقریبا کروی
اندازه پیازبزرگ

قطر محصول تقریبا 14 سانتیمتر

وزن هر محصول حدود 900 گرم

قابلیت انبارداریبالا
ویژگی هاگوشت سفید و نرم با طعم نسبتا شیرین – از نوع روز بلند – بسیار پر محصول و محبوب– مقاوم بالا به بیماری‌ها