بذر پیاز زودرس و دیر رس ایرانی و خارجی

بذر پیاز

ONION
پیاز (Onion )
برندبسته‌بندینوع Variety
1یکتا بذرقوطی 500 گرمیسفید امیرکبیر کاشان  4503WHITE AMIR-KABIR KASHAN – 4503
2بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیسفید امیرکبیر کاشان  4503WHITE AMIR-KABIR KASHAN – 4503
3بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیقرمز آذرشهر – 501RED AZARSHAHR – 501
4بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیقرمز آذرشهر – 501RED AZARSHAHR – 501
5بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیسوپر اسپانیشSUPER SPANICH
6بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیسوپر اسپانیشSUPER SPANICH
7بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیدیررس مسی والنسیاLATE COPPER COLOR VALENCIA
8بذر امامیقوطی 500 گرمیتگزاس زودرس سفید – 506TEXAS EARLY WHITE – 506
9بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیتگزاس زودرس سفید – 506TEXAS EARLY WHITE – 506
10بذر امامیقوطی 500 گرمیدیررس مسی والنسیاLATE COPPER COLOR VALENCIA
11بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیتگزاس زودرس زرد – 502TEXAS YELLOW EARLY – 502
12کوندور سیدپاکت 500 گرمیتگزاس ارلی گرانو 502 پی آر آرTEXAS EARLY GRANO 502 PRR
13کوندور سیدپاکت 500 گرمیوایت سوییت اسپانیش رینگ مسترWHITE SWEET SPANISH RINGMASTER
14کوندور سیدپاکت 500 گرمیوایت گرانوWHITE GRANO
15کوندور سیدپاکت 500 گرمیتگزاس ارلی وایتTEXAS EARLY WHITE
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 3510 – 158-6300.51.5 – 28 – 10250 – 300