پیاز تگزاس زودرس سفید – 506 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. پیاز تگزاس زودرس سفید – 506 بذر امامی
بذر امامیTEXAS EARLY WHITE – 506
بلوغنیمه زود رس – بسته به شرایط گرمایی منطقه بین 4 تا 6 ماه
رنگ محصولسفید
شکلتقریبا کروی
اندازه پیازمتوسط – بزرگ
انبارداریمتوسط
ویژگی هااز نوع روز کوتاه – مناسب برای نقاط گرمسیر و معتدل
فصل کشتاواخر تابستان و اوایل پاییز