هندوانه محبوبی – 722 یکتابذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. هندوانه محبوبی – 722 یکتابذر
یکتا بذرMAHBOUBI – 722
بلوغنیمه دیرس
شکل میوهگرد
رنگ پوست میوهسبز خیلی تیره
رنگ گوشت میوهقرمز
وزن میوه4 تا 8 کیلوگرم
ویژگی‌هاتطبیق‌پذیری بالا با شرایط – قابلیت حمل و نقل مناسب – مقاومت مناسب به بیماری