بذر لوبیا پیکر – 4801 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. بذر لوبیا پیکر – 4801 بذر پاسارگاد

بذر لوبیا پیکر

بذر پاسارگادPIKER – 4801
بلوغنیمه دیر رس – 60 روز
اندازه قلاف14 – 16 سانتی متر
سطح مقطع قلافگرد
رنگ قلافسبز
رنگ بذرسبز
ویژگی‌هامناسب برای هوای معتدل – مقاوم به گرما و هوای شرجی

قیمت لوبیا پیکر-4801 بذر پاسارگاد

خرید لوبیا پیکر-4801 بذر پاسارگاد