بذر لوبیا ارس 4805 امامی – لوبیا سبز ارس

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر لوبیا ارس 4805 امامی – لوبیا سبز ارس

بذر لوبیا ارس امامی

بذر امامی: ARAS – 4805

اندازه قلاف14 – 16 سانتی متر
سطح قسمت برشدور و بر
رنگ قلافسبز
رنگ بذرسبز
ویژگی‌هامناسب برای هوای معتدل – مقاوم به گرما و هوای شرجی

لوبیا سبز ارس بذر امامی

قیمت لوبیا ارس – 4805 بذر امامی

خرید لوبیا ارس بذر امامی

بهترین لوبیا سبز