بذر شوید کویر بذر امامی 54

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر شوید کویر بذر امامی 54

بذر شوید کویر بذر امامی 54

بذر امامیKAVIR – 54
بلوغحدودا 50 تا 60
شکل برگپنجه‌ای سوزنی
رنگ برگسبز مایل به تیره
ویژگی هامقاوم به گرما – زودرس
بهترین زمان کاشتاواخر بهار و تابستان

قیمت بذر شوید کویر بذر امامی 54

بذر شوید مقاوم در برابر گرمای کویر بذر امامی 54