بذر شوید بروجرد امامی 1601

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر شوید بروجرد امامی 1601

بذر شوید بروجرد امامی 1601

بذر امامیBROUJERD – 1601
بلوغحدودا 50 تا 60
شکل برگپنجه‌ای سوزنی
رنگ برگسبز مایل به تیره
ویژگی هامقاوم به گرما – ساقه تنومند

قیمت بذر شوید بروجرد امامی 1601

بذر شوید بروجرد امامی 1601