بذر شنبلیله سمنان 1502 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر شنبلیله سمنان 1502 یکتا بذر

بذر شنبلیله یکتا بذر

بذر شنبلیله یکتا بذرSEMNAN – 1502
بلوغحدودا 40 تا 45
شکل برگسبز بند انگشتی گرد
رنگ برگسبز تیره
ویژگی هاسازگاری بالا – ساقه پابلند

قیمت بذر شنبلیله یکتا بذر