بذر شنبلیله سمنان بذر امامی 1502

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر شنبلیله سمنان بذر امامی 1502

بذر شنبلیله امامی

بذر امامیSEMNAN – 1502
بلوغحدودا 40 تا 45
شکل برگسبز بند انگشتی گرد
رنگ برگسبز تیره
ویژگی هاسازگاری بالا – ساقه پابلند

قیمت بذر شنبلیله سمنان بذر امامی 1502

خرید بذر شنبلیله امامی