شلغم پرپل تاپ وایت گلوب یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. شلغم پرپل تاپ وایت گلوب یکتا بذر
یکتا بذرPURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشهکروی
رنگ ریشهسفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگسبز تیره
ویژگی هاسازگاری بالا – غده شیرین