بذر ریحان سبز پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. بذر ریحان سبز پاسارگاد

بذر ریحان سبز بذر پاسارگاد

بذر پاسارگادNational GREEN
بلوغحدودا 35 تا 50 روز
ارتفاع گیاه20 الی 40 سانتی متر
رنگ میوهسبز
ویژگی هامعطر – مقاوم به گرما

قیمت و خرید بذر ریحان سبز پاسارگاد

بذر ریحان سبز بذر پاسارگاد