ذرت شیرین ساری – 802 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. ذرت شیرین ساری – 802 یکتا بذر
یکتا بذرSWEET CORN SARI – 802
بلوغمیان رس
ارتفاع گیاه80 سانتی متر
طول میوه20 تا 25 سانتی متر
رنگ میوهزرد پر رنگ
ویژگی هاشیرین و مناسب برای تازه خوری و فرآوری کنسرو