بذر جعفری رسمی عطری بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر جعفری رسمی عطری بذر امامی

بذر جعفری رسمی عطری بذر امامی

بذر امامیRASMI ATRI
بلوغحدودا 60 تا 75 روز
نوع برگبرگ نازک و لطیف تر – ساقه کوتاه تر – عطر بیشتر
محیط کاشتباز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

قیمت بذر جعفری رسمی عطری امامی

خرید بذر جعفری رسمی عطری امامی