بذر جعفری

بذر جعفری

Parsley

انواع بذر جعفری

جعفری  (Parsley)
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 25 کیلوگرمیآفتابAUFTAB
2بذر امامیپاکت 10 کیلوگرمیآفتابAUFTAB
3بذر امامیپاکت 10 کیلوگرمیرسمی عطریRASMI ATRI
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 3520 – 250.515 – 20100 – 120

قیمت بذر جعفری

خرید بذر جعفری

بذر جعفری ایرانی

بهترین بذر جعفری