بذر جعفری آفتاب بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر جعفری آفتاب بذر امامی

بذر جعفری آفتاب بذر امامی

بذر امامیMAHTAB
بلوغحدودا 60 تا 75 روز
نوع برگمتوسط رو به بزرگ
محیط کاشتباز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

قیمت بذر جعفری آفتاب بذر امامی

خرید بذر جعفری آفتاب بذر امامی