تره بذر امامی

بذر امامی :             IRANI         
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود 2/1 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

 

بذر امامی :                     EMAMI        
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود 5/1 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

 

بذر امامی :              SHADEGAN – 56       
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود2 تا 5/2 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تره بذر امامی”