بذر لوبیا سبز جماران 4802 یکتابذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر لوبیا سبز جماران 4802 یکتابذر

لوبیا سبز

یکتا بذرGREEN JAMARAN – 4802
بلوغنیمه دیر رس – 60 روز
اندازه قلاف14 – 16 سانتی متر
سطح مقطع قلافگرد
رنگ قلافسبز
رنگ بذرسبز
ویژگی‌هامناسب برای هوای معتدل – مقاوم به گرما و هوای شرجی

قیمت بذر لوبیا سبز جماران یکتا بذر

خرید بذر لوبیا سبز جماران یکتا بذر