بذر لوبیا سان ری – 4804 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر لوبیا سان ری – 4804 یکتا بذر

بذر لوبیا سان ری

یکتا بذرSUNRAY- 4804
بلوغنیمه دیر رس – 60 روز
اندازه قلاف14 تا 16 سانتی متر
سطح مقطع قلافگرد
رنگ قلافسبز
رنگ بذرسفید
ویژگی‌هامناسب برای هوای معتدل

قیمت و خرید بذر لوبیا سان ری – 4804 یکتا بذر

خرید بذر لوبیا سان ری

قیمت بذر لوبیا سان ری

خرید بذر لوبیا سان ری – 4804 یکتا بذر