بامیه سلمسون – اسپین لس راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. بامیه سلمسون – اسپین لس راین
راینCELEMSON SPINELESS
بلوغنیمه زودرس – 55 تا 60 روز
گرد افشانیآزاد
ارتفاع گیاهعمودی حدود 140 تا 150
رنگ غلافسبز غنی
طول غلاف7 تا 12 سانتی متر
شکل غلافراست، مخروطی و نوک تیز