بذر بامیه ایرانی و خارجی

بذر بامیه

okra
بامیه (Okra)
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذر ( ایران )قوطی 500 گرمیروحانی – 3502ROUHANI – 3502
2راین ( آمریکا )قوطی 500 گرمیسلمسون – اسپین لسCELEMSON SPINELESS
3بذر پاسارگاد ( ایران )قوطی 200 گرمیارلی بال – 611EARLY BALL – 611
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
20 – 4010 – 1240601.5 – 22.5 – 37 – 816 – 18