بذر اسفناج اورینتال پراید راین آمریکا

yektaseed
  1. خانه
  2. اسفناج
  3. بذر اسفناج اورینتال پراید راین آمریکا

بذر اسفناج اورینتال پراید راین آمریکا

راین ( آمریکا )Spinach Oriental Pride
رنگ برگسبز تیره
ارتفاع بوتهکوتاه ( حدودا 30 سانتی‌متر )
زمان برداشت توصیه شدهبهار و پاییز
مقاومت در برابر سرمابالا
مناطق مناسب برای کاشتآسیای مرکزی و خاورمیانه

قیمت بذر اسفناج اورینتال پراید راین آمریکا

بذر اسفناج اورینتال پراید راین