بذر اسفناج برود لیف ری بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. اسفناج
  3. بذر اسفناج برود لیف ری بذر امامی

بذر اسفناج برود لیف ری

بذر امامی ( ایران )BROAD LEAF REY
رنگ برگسبز تیره – برگ پهن
ارتفاع بوتهکوتاه
زمان برداشت توصیه شدهمناسب برای تمام فصول به ویژه  بهار و پاییز
شرایط آب و هواییمناسب برای هر نوع آب و هوایی

قیمت و خرید بذر اسفناج برود لیف ری بذر امامی

بذر اسفناج برود لیف امامی