بذر اسفناج وینتر جاینت بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. اسفناج
  3. بذر اسفناج وینتر جاینت بذر پاسارگاد

بذر اسفناج وینتر جاینت

بذر پاسارگاد :         WINTER GIANT
رنگ برگسبز تیره
ارتفاع بوتهکوتاه
زمان کاشت توصیه شدهتابستان و اوایل پاییز
زمان برداشت توصیه شدهاوایل بهار
مقاومت در برابر آب و هوامقاومت مناسب نسبت به تمام آب و هواها – مقاومت بالا در سرما

بذر اسفناج وینتر جاینت بذر پاسارگاد

بذر اسفناج وینتر جاینت