شرکت سوبا سید

Subaseed

شرکت سوبا یکی از شرکت­های باسابقه و قدیمی در تولید بذرهای هیبریدی و OP در کشور ایتالیا است. فعالیت این شرکت در حوضه اروپا، آسیا، آمریکا و اوقیانوسیه بوده و دارای دستاوردهای قابل توجهی در زمینه تولید بذر می­باشد. قریب به 12 سال است که شرکت یکتا بذر با شرکت سوبا دارای روابط انحصاری تجاری می­باشد

بذر های شرکت سوبا سید