بذر کدو خورشتی

بذر کدو خورشتی

zucchini
کدو خورشتی (zucchini)
برندبسته‌بندینوعVariety
1بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیکلاریتی – 112CLARITY – BAHONAR -112
2بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیکلاریتی – 112CLARITY – BAHONAR -112
3بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیکلاریتی – رجائی 112CLARITY – RAJAIE – 112
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 3010 – 152 – 1020 – 3026 – 890 – 100

قیمت بذر کدو خورشتی

خرید بذر کدو خورشتی

انواع بذر کدو خورشتی ایرانی